Dövme yaptırmanın hükmü

Sayı: 188 | 18 Ekim 2012

Sual: Dövme yaptırmanın hükmü nedir?Cevap:İlâhî dinler dövmeyi yasaklamıştır. Tevrat vücuda dövme yaptırmayı, ölü arkasından düzenlenen ağıt sırasında ağlayanın tırnaklarıyla yüzünü yırtması olayı ile birlikte ele almış ve “Ölüler için bedeninizde yara açmayacaksınız, kendinize dövme işaret koymayacaksınız.” (Levililer, 19/28) ifadesiyle her ikisini de yasaklamıştır.    Arapçada ‘veşm’ kelimesiyle ifade edilen dövme, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) devrinde Câhiliye çağının bir uzantısı olarak özellikle kadınlar arasında yaygındı. En güzel şekilde yaratılan insanın tabii görüntüsünde değişiklikler yapılmasını hoş karşılamayan Efendimiz, bu türden çeşitli uygulamalar yanında dövmeyi de yasakladı; dövme yapan ve yaptıran kadınlara Allah’ın lanet ettiğini bildirdi. Bir fiilin, Allah ta­rafından lanetlenmesi, onun haram ol­duğunu gösterir. (Buhârî, Libâs, 87)    Konuyla ilgili hadis metinlerinde sadece kadınların zikredilmesinin sebebi, Arap toplumunda bugün olduğu gibi daha çok kadınların dövme yaptırmasıdır. Dövme yaptırmanın dinî hükmü açısından kadınla erkek arasında fark yoktur.    Dövme yaptırmış olan insan nasıl hareket edecektir?    İmam Nevevî, sağlık bakımından zarar vermediği takdirde dövmenin vücuttan giderilmesi gerektiğini söyler. Yapılacak operasyonun vücuda zarar vermesi veya geride çirkin bir manzara bırakması sebebiyle dövme giderilemezse kişi tövbe etmekle günahından kurtulur.    Buradaki hüküm, dövmeyi yaparken kullanılan maddeye göre değişir. Şayet bu maddeler dinen necis sayılanların arasında bulunuyorsa, dövme de o hükme girer. Şayet temizse, o da temizdir. Bu durumda yapılacak şey, şayet ufak bir müdahale veya ameliyatla hallediliyorsa dövmeyi gidermeye çalışmaktır. Şayet giderilme imkânı yoksa o şekilde bırakmaktır. Çünkü Cenâb-ı Hak kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez, ondan üstesinden gelemeyeceği, yapamayacağı şeyleri istemez.

Dövme, abdeste ve gusle engel olur mu?

Dövme derinin altındadır. Yani dış derinin altında yer alıyor. Abdest ve gusulde ise derinin altını değil, üstünü yıkamak farzdır. Dövme de derinin altında kaldığına göre, onun bedenin herhangi bir yerinde bulunması abdeste ve gusle mani olmaz. Üzerinin yıkanmasıyla abdest ve gusül sahih olur.    Ayrıca dövme, namaz kılmaya, ibadetleri yerine getirmeye, cami ve cemaate gitmeye, Kur’an okumaya da asla engel değildir. Böyle bir günahı işlemiş olan kimsenin Allah’tan mağfiret dileyip, tövbe istiğfarda bulunması gerekiyor.