O'nun en güzel isimleri: El-Hasîb

Sayı: 188 | 16 Ağustos 2012

Yaratılan varlıkların hesabını yapan ve bilen anlamına gelir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“... Hesap görücü olarak Allah yeter.” (Nisa, 6)

“... Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır.” (Nisa, 86)

“... Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.” (Enam, 62)

“...  Allah, hesabı pek seri görendir.” (Bakara, 202)

İnsanların ahirette yaptıklarının karşılığını almak için bir hesap kontrolünden geçmeleri lazımdır. İşte bu hesapları noksansız yapacak olan Hz. Allah’tır. O’nun (cc) hesabı süratlidir. Bir anda bütün mahlûkatın hesabını görecektir. İmanı kuvvetli olanın hesabı göz açıp yumuncaya kadar kolay olacak, imanı zayıf olanın hesabı ise çok sürecektir.

Bu ismin birçok anlamı zikredilmiştir; parçaları bütünüyle bilen, hesap etmeden bilen bütün üstün niteliklere sahip olan, hiçbir eksiği ve kusuru olmayan, kıyamet günü kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olandır. O, kendi kereminden fazlasıyla verendir.

Her insan kendisini ağır hesaptan kurtarmak için çalışmalı, Allah’ın belirlediği sınırlara dikkat etmeli, ahiretteki hesabının hafif olması için daha bu dünyada iken kendisini hesaba çekip yanlışlarını düzeltmelidir.

Ebced Değeri: Bu ismi günlük 80 kere çekmeye devam edenler, Allah’ın izniyle herkese karşı alnı açık olarak gezerler.